Ennenägematu film

Rahvusvahelise lühifilmifestivali „Seninägematu kino“ vinjettide seeria. Vinjette kasutati nii üritustel, reklaammaterjalides kui televisioonis.